Zastosowanie fotogrametrii w budownictwie i urbanistyce

Application of Photogrammetry in civil Engineering and Urbanism

2018Z

Kod przedmiotu2811N2-ZFwBiU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Fizyka, Geometria wykreślna
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówFotogrametria – definicje podstawowych pojęć. Promieniowanie elektromagnetyczne. Zdjęcie fotogrametryczne w ujęciu analitycznym. Zdjęcie fotogrametryczne w postaci cyfrowej. Optoelektroniczne systemy rejestracji zdjęć. Analityczne metody opracowania zdjęć. Wyznaczenie deformacji i przemieszczeń w płaszczyźnie oraz przestrzeni 3D – przykłady aplikacji. Technika skanowania laserem (TLS) w pomiarach 3D. Tworzenie dokumentacji as-built na podstawie danych fotogrametrycznych. Platformy UAV (Unmanned Aerial Vehicle) i ich zastosowanie w rekonstrukcji 3D obiektów. Rekonstrukcja 3D obiektów na podstawie fotogrametrycznie generowanej gęstej chmury punktów. Termowizja w diagnostyce technicznej obiektów. Identyfikacja powierzchni nieprzepuszczalnych z wykorzystaniem obrazów hiperspektralnych. Charakterystyki spektralne nawierzchni drogowych. Naziemna interferometria SAR – zasady działania, przykłady zastosowań. Real-aperture-radar – zasada działania i zastosowanie w monitorowaniu wibracji. Zasób i wykorzystanie geoinformacji internetowych lokalizatorów oraz serwisów mapowych. Modele 3D miast – definicje, poziomy szczegółowości LoD, standardy. Fotogrametryczne dane źródłowe oraz metody przetwarzania danych dla tworzenia modeli 3D miast. Zastosowanie metod fotogrametrii w systemach typu GIS/OOIS/BIM.
Cel kształceniaPoznanie nowoczesnych optycznych sensorów cyfrowych, metod rejestracji, pomiaru, fotogrametrycznego opracowywania 2D i 3D (analityczno-numerycznego, cyfrowego) zdjęć w celu pozyskiwania informacji (geometrycznych, semantycznych, fizycznych) o obiektach inżynierskich. Poznanie metod i produktów fotogrametrycznych wykorzystywanych w planowaniu miast i urbanistyce.
Literatura podstawowa1) Bernasik J., Mikrut S., Fotogrametria Inżynieryjna, , http://home.agh.edu.pl /~zfiit/mat_dydaktyczne_pliki/JB_SM_fotogrametria_inzynieryjna.pdf, 2000, 2017 2) a, 2) Bujakiewicz A., Preuss R., Bujakiewicz A., Preuss R., Wieloźródłowe dane fotogrametryczne dla tworzenia 3D modeli miast, Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016 3) Kaczyński R., Ewiak I., Fotogrametria, WAT Warszawa, 2016 4) Kurczyński Z., Fotogrametria, PWN, 2014 5) Linder W., Digital Photog, w, 2017
Literatura uzupełniająca1) Publikacja zbiorowa, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, PTFiT, 1998-2018 2) Publikacja zbiorowa, Archiwum Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, http: //www.isprs.org, 1996-2018
Uwagi