Konstrukcje drewniane

Timber structures

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-KDR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającewytrzymałość materiałów i mechanika budowli
Wymagania wstępneWiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych.
Opis ćwiczeńZajęcia realizowane są w formie 16 godzinnych ćwiczeń, podczas których studenci rozwiązują zadania z zakresu wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych oraz wykonują projekt dachowego dźwigara kratowego wykonanego z drewna litego.
Opis wykładówTreści wykładów obejmują dane o właściwościach technicznych drewna i materiałów drewnopochodnych, zasady obliczeń elementów prętowych i złączy. Program zawiera podstawy projektowania najczęściej stosowanych w praktyce konstrukcji drewnianych (belek, słupów, wiązarów kratowych) oraz zasady obliczeń złączy w konstrukcjach drewnianych.
Cel kształceniaStudent poznaje zasady wymiarowania elementów z drewna ze względu na stan graniczny nośności oraz użytkowalności. Poznaje wymagania konstrukcyjne oraz podstawowe typy konstrukcji.
Literatura podstawowa1) Neuhaus H., Budownictwo drewniane, PWT, 2003 2) Nożyński W., Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP, 1994 3) Eurokod 5 :, Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz. 1-1 : Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków PN-EN 1995-1-1, PKN, 2010
Literatura uzupełniająca1) Ingeborga Kotwica E., Nożyński W., wyd. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Konstrukcje drewniane – Przykłady obliczeń, 2015r., tom , 400s. 2) Gołębiowski Z., wyd. PWN, Konstrukcje drewniane, 1978r., tom 3) Kotwica J., wyd. Arkady, Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, 2004r., tom 4) Rudziński L, wyd. WPŚ, Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń, 2008r., tom
Uwagi