Eksploatacja i utrzymanie dróg

Roads using and maintenance

2022L

Kod przedmiotu11N2-EIUD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maj Tadeusz, Eksploatacja obiektów budowlanych , t. 1, Wydawnictwo Szkolne i PEdagogiczne, 2011 2) Podemska Małgorzata, Utrzymanie dróg, t. 1, Wydawnictwo KaBe, 2015 3) Szafranko Elżbieta, Uprawnienia zarządcy i zarządu dróg samorządowych. Drogi gminne i powiatowe , t. 5, Agencja Pacy Twórczej Sp. z o.o., Poznań, 2014, s. 56-57 4) Szafranko Elżbieta, Zarządzanie mostami i wiaduktami leżącymi w pasie dróg samorządowych, Drogi Powiatowe i Gminne , t. 1, Agencja Pacy Twórczej Sp. z o.o., Poznań, 2015, s. 10-14
Literatura uzupełniająca
Uwagi