Geoinżynieria drogowa

Road geoengineering

2022Z

Kod przedmiotu11N2-GEOD
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Siemińska-Lewandowska A., Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011, s. 180 2) Gwizdała K., Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia, PWN, 2010, s. 297 3) Jarominiak A., Lekkie konstrukcje oporowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2000, s. 333
Literatura uzupełniająca
Uwagi