Geotechnika drogowa

Road geotechnology

2022Z

Kod przedmiotu11N2-GEOTD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, "PN-EN-1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz.1.: Zasady ogólne";, PKN, 2008, s. 50 2) Praca zbiorowa, "PN-EN-1997-2:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz.2.: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego";, PKN, 2008, s. 50 3) Z.Glazer, "Mechanika Gruntów", Wyd. Geol., 1985, s. 50
Literatura uzupełniająca
Uwagi