Praca dyplomowa

Diploma thesis

2022L

Kod przedmiotu11N2-MK-PRDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żółtowski B., , Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych , t. 1, ATR Bydgoszcz, 1999 2) Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), , SGH Warszawa,, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi