Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2022L

Kod przedmiotu11N2-MK-SEMDYP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1999, s. 149 2) Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, PWN, 1994, s. 224 3) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 196
Literatura uzupełniająca
Uwagi