Metody komputerowe

Computer methods

2021L

Kod przedmiotu11N2-MKOMP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P.I. Kattan, Matlab guide to finite elements. An interactive approach. , t. -, Springer, 2002, s. 429 2) I.M. Smith, D.V. Griffiths, Programming the Finite Element Method, t. -, Wiley, 2004, s. 440 3) D.M. Potts, L. Zdravkovic, Finite element analysis in geotechnical engineering. Theory., t. 1, Thomas Telford, 1999, s. 440
Literatura uzupełniająca
Uwagi