Projektowanie dróg i ulic

Roads and streets designing

2022Z

Kod przedmiotu11N2-PDIU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S.Datka, W.Suchorzewski, M.Tracz.,, Inżynieria ruchu,, WKŁ, 2001 2) Młodożeniec W. S., Budowa dróg podstawy projektowania, BEL STUDIO, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi