Praktyka

Practice

2021L

Kod przedmiotu11N2-PRAKT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyżewski A, Technologia i organizacja budowy, t. 1, Arkady, 1989 2) W. Martinek P. Nowak P. Woyciechowski, Technologia robót budowlanych, OWPW, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi