Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2022L

Kod przedmiotu11N2-PRZEDSIE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy ekonomii, podstawy zarządzania
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowa (pojęcie, możliwości, limity, obowiązki). Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Procedury i formalności związane z zakładaniem przedsiębiorstwa. Polska klasyfikacja działalności. Rodzaje podatków płaconych przez przedsiębiorcę. Sposoby płacenia podatków. Obowiązki przedsiębiorcy wobec zakładu ubezpieczeń społecznych (ulgi, stawki preferencyjne, pełne składki).
Cel kształceniaNabycie wiedzy niezbędnej do świadomego i odpowiedzialnego zaplanowania oraz podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Literatura podstawowa1) Sejm RP, Prawo przedsiębiorców (ze zmianami), Ustawa, 2018 2) Sejm RP, Kodeks Cywilny (ze zmianami), Ustawa, 1964 3) Sejm RP, Kodeks spółek handlowych (ze zmianami), Ustawa, 2000 4) Sejm RP, Ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych (ze zmianami), Ustawa, 1991 5) Sejm RP, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ze zmianami), Ustawa, 1992 6) Sejm RP, Ustawa o rachunkowości (ze zmianami), Ustawa, 1994 7) Sejm RP, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (ze zmianami), Ustawa, 1998 8) Sejm RP, Kodeks Pracy (ze zmianami), Ustawa, 1974 9) Ministerstwo Finansów, https://www.gov.pl/web/finanse, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, 2021 10) Ministerstwo, https://www.biznes.gov.pl/pl, Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, 2021
Literatura uzupełniająca
UwagiWykład uaktualnia, uzupełnia i rozszerza wiedzę studentów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej