Projektowanie węzłów drogowych

Design of roads junctions

2022L

Kod przedmiotu11N2-PWD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 2. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz, Inżynieria ruchu , t. 1, WKŁ, 2001 2) 3. Krystek R., Węzły drogowe, t. 1, WKŁ, 1992 3) Praca zbiorowa, 6. Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji, t. 1, GDDKiA, 2001 4) Praca zbiorowa, 8. Metoda obliczania przepustowości rond, t. 1, GDDKiA, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi