Technologia materiałów drogowych

Road materials technology

2022Z

Kod przedmiotu11N2-TMDR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kalabińska, J.Piłat, P.Radziszewski, Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, t. , Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej, 2003, s. 2) J. Piłat, P. Radziszewski, Nawierzchnie asfaltowe, t. , Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,, 2010, s. 3) D. Godlewski, Nawierzchnie drogowe, t. , Oficyna Wyd.Politechniki Warszawskiej, 2011, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi