Teoria sprężystości i plastyczności

Theory of elasticity and plasticity

2021L

Kod przedmiotu11N2-TSIP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi