Zaawansowana matematyka

Advanced mathematics

2021L

Kod przedmiotu11N2-ZAMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorz Łysik, Równania różniczkowe cząstkowe. , Skrypt wykładów, Kielce, 2007 2) M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, Oficyna Wydawnicza GiS, 2001 3) T. Trajdos, Matematyka, t. 3, WNT, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi