Zastosowanie BIM w budownictwie

BIM in construction

2022Z

Kod przedmiotu11N2-ZBIMwB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kasznia D., Magiera J., Wierzowiecki P., BIM w praktyce : standardy, wdrożenie, case study., PWN, 2018, s. 326 2) Tomana A., BIM. Inowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia., Builder, 2016, s. 288
Literatura uzupełniająca
Uwagi