Złożone konstrukcje betonowe 1

Complex concrete structures 1

2021L

Kod przedmiotu11N2-ZBK1I
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 11. Ajdukiewicz A., Mames J., Konstrukcje z betonu sprężonego, Polski Cement Sp. z o.o, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi