Złożone konstrukcje metalowe 1

Complex metal structures 1

2021L

Kod przedmiotu11N2-ZKM1I
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łubiński M., Żółtowski W., "Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane", t. 2, Arkady Warszawa, 2004 2) Rykaluk K., "Konstrukcje stalowe - kominy, wieże, maszty", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004 3) Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S., "Stalowe konstrukcje specjalne", Arkady Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi