Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Building ventures management

2021L

Kod przedmiotu11N2-ZPRBU
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaworski.,, Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN Warszawa, 1999 2) Grudzewski W.M. Hejduk I.K.,, Zarządzanie technologiami, Textoprint Warszawa, 2008 3) Ignasiak E., , Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi