Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2022Z

Kod przedmiotu2800NX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło - Chlabicz, J. Sieńczyło - Chlabicz (red.) - Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015; P. Stec (red.), prawo własności intelektualnej, Bydgoszcz, Opole, Gliwice, 2011., Warszawa, 2015 2) P. Stec, P. Stec (red.), prawo własności intelektualnej, Bydgoszcz, Opole, Gliwice, 2011., Bydgoszcz, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi