Złożone konstrukcje metalowe 2

Complex metal structures 2

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-ZKMET2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceKonstrukcje metalowe 1 i 2, Złożone konstrukcje metalowe 1, Wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli.
Wymagania wstępneWiedza z konstrukcji metalowych z zakresu studiów inżynierskich oraz z zakresu mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów oraz teorii sprężystości i plastyczności.
Opis ćwiczeńProjekt budowlany nieocieplonego wolnostojącego komina stalowego. Podział komina na segmenty montażowe. Przyjęcie dla segmentów trzech różnych grubości. Obliczenie charakterystyk geometrycznych segmentów o różnych grubościach ścianek, Obliczenie wpływu korozji i wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe stali. Obliczenie wpływu działania wiatru na komin. Obliczenie sił wewnętrznych w trzonie komina. Sprawdzenie SG nośności komina oraz SG użytkowania. Obliczenie podstawy komina z zakotwieniem w fundamencie. Wykonanie rysunków konstrukcyjnych obliczonych elementów konstrukcji komina.
Opis wykładówWprowadzenie do wykładów. Konstrukcje stalowe specjalne: słupy kolejek linowych, słupy elektrowni wiatrowych, Przekrycia strukturalne. Estakady suwnicowe. Szkieletowe budynki wysokie. Konstrukcje zespolone.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest rozszerzenie przez studenta podstawowej wiedzy teoretycznej i faktograficznej w zakresie zasad kształtowania, projektowania, wykonawstwa i montażu złożonych stalowych konstrukcji inżynierskich.
Literatura podstawowa1) Rykaluk K., "Konstrukcje stalowe - kominy, wieże, maszty", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004 2) Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S., "Stalowe konstrukcje specjalne", Arkady Warszawa, 2004 3) Biegus A., "Stalowe budynki halowe", Arkady Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) Kozłowski A. i inni, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 1. Wybrane elementy i połączenia", 2010r., tom 2) Giżejowski M., Ziółko J. i inni, wyd. Arkady Warszawa, "Budownictwo ogólne. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według Eurokodów z przykładami obliczeń", 2010r., tom 5 3) Łubiński M., Żółtowski W., wyd. Arkady Warszawa, "Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane", 2004r., tom 2 4) Ziółko J., wyd. Arkady, "Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Wydanie 2", 1986r., tom 5) Bródka J., Kozłowski A., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, "Stalowe budynki szkieletowe", 2003r., tom
Uwagi