Fizyka 1

Physics 1

2018Z

Kod przedmiotu2811N1-FIZ1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMatematyka
Wymagania wstępneanaliza matematyczna na poziomie akademickim
Opis ćwiczeńElementy mechaniki klasycznej. Ciepło. Fizyka molekularna. Grawitacja. Optyka.
Opis wykładówPodstawy mechaniki klasycznej. Grawitacja. Elementy termodynamiki. Mechanizmy transportu energii i ciepła. Elementy hydrodynamiki. Elementy akustyki.
Cel kształceniaRozumienie podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w budownictwie; umiejętność wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym.
Literatura podstawowa1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t. 1,2, PWN, 2015 2) J. Orear, Fizyka, t. 1,2, WNT, 2015 3) R. Drabent, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2013
Literatura uzupełniająca1) Cz. Bobrowski, Fizyka - krótki kurs, WNT, 2012
UwagiGrupy laboratoryjne max. 16 os.