Geologia

Geology

2018L

Kod przedmiotu2811N1-GEOLOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającechemia, fizyka
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień z fizyki i chemii
Opis ćwiczeńBudowa wewnętrzna skał, ich struktury, tekstury i skład mineralny, cechy minerałów, systematyka skał, makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał litych, określanie składu mineralnego kruszywa naturalnego, mapy jako źródło informacji geologicznej.
Opis wykładówBudowa Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem litosfery oraz kształtujących ją procesów geologicznych, podstawowe zagadnienia z zakresu geologi dynamicznej, mineralogii i petrografii, tektoniki i stratygrafii.
Cel kształceniaZapoznanie z budową Ziemi, minerałami i skałami budującymi skorupę ziemską, strukturami tektonicznymi oraz procesami geologicznymi kształtującymi litosferę; z procesami geodynamicznych, ich uwarunkowaniami i skutkami w odniesieniu do warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża budowlanego.
Literatura podstawowa1) Allen P., A., „Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi”", , Wyd. PWN W-wa, 2000r, s. 100 2) Jaroszewski W. i inn., „Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej”, Wyd. Geol. W-wa, 1986, s. 100 3) Książkiewicz M., "Geologia dynamiczna", Wyd. Geol., W-wa, 1972, s. 100
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak uwag