Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2021Z

Kod przedmiotu2811N1-MK-SEMDYPL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, t. , Uczelniane ATR Bydgoszcz, 1999, s. 2) Wiśniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, t. , TEXT Wrocław-Warszawa, 1996, s. 3) Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich,magisterskich, doktorskich), t. , SGH Warszawa , 2000, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi