Przedmiot kierunkowy do wyboru 3

2019Z

Kod przedmiotu2811N1-PKDWYB3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi