Budownictwo komunikacyjne

Transportation engineering

2020Z

Kod przedmiotu2811N1-BKOM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 12. W., S. Młodożeniec , Budowa Dróg, podstawy projektowania, Be Sstudio, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi