Budownictwo ogólne 2

Building engineering 2

2020L

Kod przedmiotu2811N1-BUDOGII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, chemia, mechanika budowli, budownictwo ogólne 1
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńStudenci wykonują pierwszą część projektu konstrukcji domu jednorodzinnego na podstawie projektu architektonicznego wykonywanego w ramach przedmiotu podstawy budownictwa. W ramach projektu wykonują obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne: wiązara dachowego (więźby dachowej rozporowej i bezrozporowej), stropów (obliczają stropy gęstożebrowe: Akermana, Teriva, oraz strop z płyt kanałowych).
Opis wykładów1.Podstawy obliczeń konstrukcji. 2.Zasady obliczeń konstrukcji budowlanych EN 0. 3.Oddziaływania na konstrukcje 1. 4.Oddziaływania na konstrukcje 2 (oddziaływania klimatyczne). 5.Przykłady obliczeń oddziaływań na budynki. 6.Oddziaływania pożaru na konstrukcje budowlane. 7.Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji budowlanych. 8.Zasady obliczeń konstrukcji drewnianych. 9.Połączenia w konstrukcjach drewnianych. Ochrona konstrukcji drewnianych. 10.Zasady obliczeń konstrukcji murowych, przykłady. 11.Ochrona ścian murowych przed korozją. 12.Sztywność przestrzenna, układy konstrukcyjne, wieńce. 13.Dylatacje. 14.Budynki o ustrojach ścianowych. 15.Wielokondygnacyjne budynki szkieletowe. 16.Budownictwo przemysłowe.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności projektowania konstrukcji budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi (Eurokodami), z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy projektowania, t. 3, Arkady, 2008 2) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków., t. 4, Arkady, 2010 3) PKN, Eurokody PN-EN1990-1997, PKN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi