Fizyka 1

Physics 1

2019Z

Kod przedmiotu2811N1-FIZ1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t. 1,2, PWN, 2015 2) J. Orear, Fizyka, t. 1,2, WNT, 2015 3) R. Drabent, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi