Fizyka budowli

Building physics

2022Z

Kod przedmiotu2811N1-FIZB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, chemia, mechanika budowli
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńObliczanie właściwości cieplnych materiałów i elementów budowlanych. Szacowanie ryzyka rozwoju pleśni oraz kondensacji wewnętrznej w przegrodach. Pomiary hałasu, pomiary widma światła oraz barw. Prezentacja programów komputerowych do obliczeń cieplnych i wilgotnościowych w fizyce budowli
Opis wykładówParametry klimatu zewnętrznego i mikroklimatu pomieszczeń . Właściwości fizyczne materiałów budowlanych i przegród budynków. Zasady projektowania przegród budowlanych. Ruch ciepła przez przegrody budowlane. Przenikanie ciepła przez przegrody. Ochrona cieplna budynków. Szczelność powietrzna budynku. Termomodernizacja budynków. Zawilgocenie przegród budowlanych. Akustyka budowlana. Oświetlenie pomieszczeń. Podstawowe błędy w konstruowaniu, realizacji i eksploatacji budynków z punktu widzenia fizyki budowli.
Cel kształceniaPrzedstawienie zakresu badań fizyki budowli. Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie termodynamiki, higrometrii, akustyki budowlanej oraz oświetlenia pomieszczeń.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli, t. 2, Arkady, 2007 2) Ickiewicz I, Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia, wyd. Politechnika Białostocka, 2000 3) Laskowski L., Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi