Fundamentowanie

Foundation engineering

2021Z

Kod przedmiotu2811N1-FUND
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Biernatowski K., Fundamentowanie, PWN, 1984 2) Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M., Fundamentowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005 3) Gwizdała K., "Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 297
Literatura uzupełniająca
Uwagi