Konstrukcje betonowe 1

Concrete structures 1

2021Z

Kod przedmiotu2811N1-KB1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającewytrzymałość materiałów i mechanika budowli
Wymagania wstępneWiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych.
Opis ćwiczeńZajęcia realizowane są w formie 8 dwugodzinnych ćwiczeń, podczas których studenci wykonują projekt monolitycznego stropu płytowo-żebrowego. Obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów, rysunki konstrukcyjne.
Opis wykładówW pierwszym semestrze kursu omawia się właściwości konstrukcyjne betonu i stali zbrojeniowej, wymagania normy obliczania i projektowania konstrukcji z betonu oraz norm związanych (np. dotyczących obciążeń i bezpieczeństwa konstrukcji), teorię służącą do obliczania naprężeń i odkształceń, teorię nośności elementów na zginanie i na ścinanie.
Cel kształceniaStudent poznaje modele obliczeniowe i procedury wymiarowania przekrojów żelbetowych ze względu na stan graniczny nośności oraz użytkowalności. Przedstawiane są wymagania konstrukcyjne oraz podstawowe typy konstrukcji
Literatura podstawowa1) Knauff M., Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 2) Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, t. 1,2/3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007,2008 3) Eurokod 2:, Projektowanie konstrukcji z betonu, Cżęść 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN, 2008
Literatura uzupełniająca1) Kobiak J. Stachurski W., Konstrukcje żelbetowe, t. 1,2/4, Arkady, 1984,1987 2) Knauff M. i inni, Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2, DWE, 2006
Uwagi