Konstrukcje betonowe 2

Concrete structures 2

2021L

Kod przedmiotu2811N1-KONBII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającewytrzymałość materiałów i mechanika budowli
Wymagania wstępneWiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych.
Opis ćwiczeńZajęcia realizowane są w formie 8 dwugodzinnych ćwiczeń, podczas których studenci wykonują ciąg dalszy projektu stropu płytowo-żebrowego wspartego na podciągach i słupach posadowionych na stopach fundamentowych.
Opis wykładówKontynuacja kursu rozpoczętego w semestrze V. Kurs obejmuje metody obliczania szerokości rys i ugięć oraz teorię elementów ściskanych, a także podstawowe elementy konstrukcji żelbetowych - przede wszystkim monolitycznych.
Cel kształceniaStudent poznaje modele obliczeniowe i procedury wymiarowania przekrojów żelbetowych ściskanych mimośrodowo i ze względu na przebicie. Przedstawiane są kolejne wymagania konstrukcyjne oraz następne typy konstrukcji.
Literatura podstawowa1) Knauff M., Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 2) Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, t. 1, 2, 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007,2008 3) Eurokod 2:, Projektowanie konstrukcji z betonu, Cżęść 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN, 2008
Literatura uzupełniająca1) Knauff M. i inni, Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2, DWE, 2006 2) Kobiak J. Stachurski W., Konstrukcje żelbetowe, t. 1,2/4, Arkady, 1984,1987
Uwagi