Kierowanie procesem inwestycyjnym

Investment process management

2021L

Kod przedmiotu2811N1-KPINW
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi