Komputerowe wspomaganie projektowania

Computer aided design

2022Z

Kod przedmiotu2811N1-KWPROJ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi