Matematyka 2

Mathematics 2

2019L

Kod przedmiotu2811N1-MAT2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ś. Romanowski, W. Wrona, Matematyka wyższa dla studiów technicznych, część II, PWN, 1967
Literatura uzupełniająca
Uwagi