Mechanika budowli 2

Structural mechanics 2

2021Z

Kod przedmiotu2811N1-MBUD2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMechanika teoretyczna 1 i 2, Wytrzymałość materiałów 1 i 2, Mechanika budowli 1
Wymagania wstępneUmiejętność wyznaczania sił wewn. w układach prętowych, obliczanie przemieszczeń wzorem Maxwella-Mohra, elementy algebry liniowej, działania na macierzach. Wiadomości powinny być udokumentowane zaliczeniem przynajmniej ćw. z WM 1 i 2 oraz MB 1
Opis ćwiczeńĆwiczenia tablicowe stanowią uzupełnienie prowadzonych wykładów i są ściśle dostosowane do ich treści. Na ćwiczeniach rozwiązywane są przykłady związane z tematyką wykładów. Ćwiczenia audytoryjne są odzwierciedleniem wykładów w rozwiązywaniu zadań.
Opis wykładówAnaliza statycznie niewyznaczalnych układów prętowych – metoda przemieszczeń i metoda elementów skończonych. Przyswojenie przez studentów podstaw teoretycznych MES. Wprowadzenie do problematyki dynamiki konstrukcji budowlanej. Przygotowanie do zaawansowanej analizy konstrukcji metodami analitycznymi i numerycznymi.
Cel kształceniaZrozumienie podstaw metody elementów skończonych w zastosowaniu do płaskich konstrukcji prętowych. Umiejętność analizy dynamicznej układów sprężystych o jednym stopniu swobody: drgania nietłumione i tłumione pod dowolnym obciążeniem zmiennym w czasie. Umiejętność analizy dynamicznej układów sprężystych o dyskretnym rozkładzie masy i skończonej liczbie stopni swobody dynamicznej: drgania nietłumione pod dowolnym obciążeniem zmiennym w czasie. Drgania własne omawianych układów.
Literatura podstawowa1) Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E. , Mechanika budowli, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej , 1993 2) Rakowski G., Kacprzyk Z. , Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005 3) Chmielewski T., Zembaty Z. , Podstawy dynamiki budowli, Arkady, 1998
Literatura uzupełniająca1) Branicki Cz. i in., wyd. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Zadania z mechaniki budowli, 1976r., tom 2) Szcześniak W., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Dynamika analityczna i <<MATHEMATICA>> w zadaniach i przykładach obliczeniowych, 2005r., tom 3) Chmielewski T., Górski P., Kaleta B., wyd. WNT, Zbiór zadań z mechaniki budowli, 2002r., tom
Uwagi