Mechanika budowli 1

Structural mechanics 1

2020L

Kod przedmiotu2811N1-MECHBUD1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMechanika teoretyczna 1i 2, Wytrzymałość materiałów 1
Wymagania wstępneUmiejętność rozwiązywania statycznie wyznaczalnych układów prętowych: konstruowanie wykresów sił wewnętrznych. Powyższe wiadomości powinny być udokumentowane zaliczeniem przynajmniej ćwiczeń z Wytrzymałości materiałów 1
Opis ćwiczeńĆwiczenia tablicowe stanowią uzupełnienie prowadzonych wykładów i są ściśle dostosowane do ich treści. Na ćwiczeniach rozwiązywane są przykłady związane z tematyką wykładów. Ćwiczenia audytoryjne są odzwierciedleniem wykładów w rozwiązywaniu zadań.
Opis wykładówWyznaczanie i wykorzystywanie w projektowaniu linii wpływu wielkości statycznych; rozwiązywania statycznie niewyznaczalnych układów prętowych. Ocena wyników obliczeń.
Cel kształceniaWyznaczanie i wykorzystywanie w projektowaniu linii wpływu wielkości statycznych; rozwiązywania statycznie niewyznaczalnych układów prętowych. Ocena wyników obliczeń.
Literatura podstawowa1) Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Mechanika budowli, t. 1,2, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1993 2) Witkowska Z., Witkowski M., Zbiór zadań z mechaniki budowli, Skrypt Politechniki Warszawskiej, 1993 3) Cywiński Z., Mechanika budowli w zadaniach, PWN, 1984
Literatura uzupełniająca1) Paluch M., wyd. AGH Kraków, Podstawy mechaniki budowli, 2004r., tom 2) Olszowski B, Radwańska M., wyd. Wydawnictwo Pol. Krakowskiej, Mechanika Budowli, 2003r., tom 1,2 3) Chmielewski T., Górski P., Kaleta B., wyd. WNT, Zbiór zadań z mechaniki budowli, 2002r., tom
Uwagi