Mechanika teoretyczna 1

Theoretical mechanics 1

2019Z

Kod przedmiotu2811N1-MTEO1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka
Wymagania wstępnepodstawowe umiejętności z zakresu rachunku wektorowego, macierzowego, różniczkowego i całkowego
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zagadnień/zadań na podstawie wiadomości wyniesionych z wykładów: elementy rachunku wektorowego, płaskie i przestrzenne zbieżne układy sił, układy sił równoległych, para sił i jej moment, rozwiązywanie układów przestrzennych poddanych dowolnemu obciążeniu, płaskich ramowych belkowych i ramowych układów w tym trójprzegubowych ze ściągiem oraz bez ściągu, wewnętrzne siły przekrojowe w belkach (momenty zginające, siły tnące, siły podłużne, momenty skręcające).
Opis wykładówPrzedmiot nawiązuje do wiadomości wyniesionych przez studentów ze szkół średnich oraz z I semestru studiów akademickich z przedmiotów: fizyka, matematyka, i informatyka w zakresie elementarnym. Ramowy program przedmiotu obejmuje: a) podstawy rachunku wektorowego; b) statykę, jako dział mechaniki ogólnej, w którym rozważa się układy pozostające w równowadze, w tym następujące zagadnienia: siła i jej odwzorowanie, aksjomaty mechaniki klasycznej, redukcja i równowaga przestrzennych, płaskich, zbieżnych, równoległych i dowolnych układów sił z wykorzystaniem rachunku wektorowego; stopnie swobody układu materialnego, rodzaje więzów i określenie ich oddziaływań na podstawie równań równowagi, kratownice płaskie i wyznaczanie sił w prętach kratownicy; c) definiowanie i wyznaczanie sił przekrojowych w belkach.
Cel kształceniaCelem kursu jest przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień mechaniki teoretycznej z zakresu podstaw rachunku wektorowego, statyki różnych układów prętowych płaskich i przestrzennych oraz wewnętrznych sił przekrojowych. Przekazana na wykładach wiedza teoretyczna będzie wykorzystana do rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich podczas ćwiczeń przedmiotowych.
Literatura podstawowa1) Leyko J., "Mechanika ogólna. t. 1. Statyka i kinematyka", t. 1, PWN, 2007 2) Misiak J., "Mechanika ogólna. t.1 Statyka i kinematyka", t. 1, WNT, 2009 3) Kwiatkowski J., "Mechanika techniczna", Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1972
Literatura uzupełniająca1) Nagórski R., Szcześniak W., wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, "Zbiór zadań z mechaniki ogólnej", 1993r., tom 2) Wiśniakowski P., wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, "Mechanika teoretyczna", 2001r., tom 3) Niezgodziński M., Niezgodziński T., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, "Zbiór zadań z mechaniki ogólnej", 2008r., tom 4) Osiński Z., wyd. PWN, "Mechanika ogólna. Część I i II", 1987r., tom
Uwagi