Przedmiot kierunkowy do wyboru 19

2022Z

Kod przedmiotu2811N1-PKDW19
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi