Przedmiot kierunkowy do wyboru 15

2021L

Kod przedmiotu2811N1-PKDWYB15
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi