Praktyka zawodowa

PROFESSIONAL PRACTICE

2020L

Kod przedmiotu2811N1-PZII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Bratkowski,, "Poradnik kierownika budowy", t. 1,2, Arkady, 1989 2) Zbigniew Dziarnowski, Poradnik kierownika budowy",, t. 2, Arkady, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi