Technologie informacyjne

Information technology

2019Z

Kod przedmiotu2811N1-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość obsługi komputera
Opis ćwiczeńPraktyczna realizacja przez studenta bezpośrednio na komputerze treści przedstawionych na wykładach i w literaturze podstawowej przy użyciu programu komputerowego MATLAB. Samodzielne wykonywanie ćwiczeń obejmujących: poznanie interfejsu MATLABA, wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych w pakiecie MATLAB, tworzenie tablic liczbowych i tekstowych, wykresów, skryptów, podstawowych statystyk opisowych oraz opracowanie danych doświadczalnych (wykorzystując aproksymację liniową).
Opis wykładówElementy technologii zbierania, przetwarzania i transferu informacji ICT/IT i jej wpływ na metodologię badań w budownictwie. Elementy algorytmicznego myślenia, umożliwiające rozwiązywanie problemów w postaci algorytmicznej, pozwalającej studentom na tworzenie nowych, prostych programów informatycznych lub wykorzystywanie gotowych programów zapisanych w języku skryptów MATLABA do rozwiązywania prostych zagadnień praktycznych. Wybrane informacje dotyczące głównie reprezentacji danych w formie macierzowej, tablicowej i graficznej, oraz analizy danych eksperymentalnych, przy wykorzystaniu kodowania w języku skryptów MATLABA: macierze i łańcuchy, instrukcje i funkcje, funkcje graficzne, przetwarzanie danych, metody liniowej algebry numerycznej itd., stanowiące przygotowanie do symulacji komputerowej wykorzystującej zastosowania IT w budownictwie.
Cel kształceniaPoznanie podstaw nowoczesnych technologii przetwarzania i przesyłania informacji a także podstawowych informacji o trendach rozwojowych w wykorzystaniu technologii informacyjnych do rozwiązywania praktycznych problemów budowlanych; nauka możliwości zastosowań logicznych metod myślenia w inżynierii oraz ich symulacja za pomocą języków komputerowych. Wykorzystanie gotowych pakietów inżynierskich (MATLAB) w obliczeniach technicznych. Poznanie podstawowych elementów pakietu MATLAB do tworzenia własnych programów wspomagających rozwiązywanie podstawowych zagadnień matematycznych i algebraicznych.
Literatura podstawowa1) Pratap, R., Matlab 7 dla naukowców i inżynierów, t. 1, PWN Warszawa, 2007, s. 50 2) Mrozek, B., Mrozek, Z., Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika, t. 1, Helion, 2004, s. 50
Literatura uzupełniająca1) Fortuna, Z., Macukow, B., Wąsowski, J.,, wyd. WN-T, Metody numeryczne, 1998r., tom , 384s. 2) Strzałkowski, A., Śliżyński, A., wyd. PWN, Matematyczne metody opracowywania wyników pomiarów, 1973r., tom , 336s.
Uwagizajęcia realizowane są w laboratorium komputerowym