Budownictwo ogólne 1

Building engineering 1

2022Z

Kod przedmiotu11N1-BUDOGI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1, Arkady, 2010 2) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2, Arkady, 2005 3) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Elementy budynków, podstawy projektowania, t. 3, Arkady, 2011 4) Michalak H., Pyrak S, Budynki jednorodzinne, Arkady, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi