Budownictwo ogólne 2

Building engineering 2

2022L

Kod przedmiotu11N1-BUDOGII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy projektowania, t. 3, Arkady, 2008 2) Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków., t. 4, Arkady, 2010 3) PKN, Eurokody PN-EN1990-1997, PKN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi