Ekonomika budownictwa 1

Economics of civil engineering 1

2023Z

Kod przedmiotu11N1-EBUDI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Kowalczyk; J.Kowalczyk, Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie , WSIP, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi