Fizyka 2

Physics 2

2021L

Kod przedmiotu11N1-FIZ2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t. 1,2,3,4, PWN, 2015 2) J. Orear, Fizyka, t. 1,2, WNT, 2015 3) R. Drabent, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi