Fizyka budowli

Building physics

2024Z

Kod przedmiotu11N1-FIZB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli, t. 2, Arkady, 2007 2) Ickiewicz I, Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia, wyd. Politechnika Białostocka, 2000 3) Laskowski L., Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi