Geologia

Geology

2021L

Kod przedmiotu11N1-GEOLOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Allen P., A., „Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi”", , Wyd. PWN W-wa, 2000r, s. 100 2) Jaroszewski W. i inn., „Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej”, Wyd. Geol. W-wa, 1986, s. 100 3) Książkiewicz M., "Geologia dynamiczna", Wyd. Geol., W-wa, 1972, s. 100
Literatura uzupełniająca
Uwagi