Hydraulika i hydrologia

Hydraulics and hydrology

2021L

Kod przedmiotu11N1-HIH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaworowska B. i in., Hydraulika i hydrologia , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008 2) Mitosek M., Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi