Instalacje budowlane

Buildings installations

2022Z

Kod przedmiotu11N1-INSBUD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek, Poradnik Ogrzewanie + klimatyzacja, EWFE, 1994 2) Krystyna Krygier, Tomasz Klinke, Jerzy Sewerynik, Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, WSiP, 1995 3) Babiarz B., Szymański W., Ogrzewnictwo, Politechnika Rzeszowska, 2010 4) Recknagel H. Schramek E., Ogrzewnictwo wentylacja, Omni Scala, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi